top of page
Szukaj

BE "SMART"

Ponadczasowa i niezawodna metoda "SMART" do wyznaczania celów


W dzisiejszym zabieganym świecie wyznaczanie celów staje się kluczowym elementem zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jednak aby skutecznie osiągnąć zamierzone cele, istnieje potrzeba zdefiniowania ich w sposób klarowny i mierzalny. W tym celu świetnie sprawdza się metoda SMART, która pomaga w sformułowaniu celów zgodnie z pięcioma kluczowymi kryteriami: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bound (określony czasowo).


Kluczowe Elementy Metody SMART

 1. Specific (Konkretny): Cel powinien być precyzyjny i jednoznaczny. Unikaj ogólników i sformułuj cel w sposób, który jednoznacznie wyznacza, co chcesz osiągnąć.

 2. Measurable (Mierzalny): Cel musi być mierzalny, co oznacza, że można precyzyjnie określić postęp w jego realizacji. Wyznacz konkretne wskaźniki, które pozwolą śledzić postępy.

 3. Achievable (Osiągalny): Cel powinien być realistyczny. Określ, czy masz wystarczające zasoby, umiejętności i wsparcie, aby go osiągnąć. Unikaj celów zbyt ambitnych, które mogą prowadzić do frustracji.

 4. Relevant (Istotny): Cel powinien być zgodny z ogólnymi celami i wartościami. Upewnij się, że osiągnięcie tego celu przyniesie wartość i przyczyni się do większych planów.

 5. Time-bound (Określony czasowo): Każdy cel powinien mieć wyznaczony termin realizacji. Określ konkretne daty lub przedziały czasowe, abyś mógł skoncentrować się na osiągnięciu celu w określonym czasie.Jak Wykorzystać Metodę SMART do Realizacji Celów

Metoda SMART może być używana w różnych obszarach życia, począwszy od zawodowych po osobiste cele. Poniżej przedstawiamy, jak zastosować tę metodę w praktyce:

 1. Zawodowe Cele SMART:

 • Konkretny: Określ precyzyjnie, jaki cel zawodowy chcesz osiągnąć (np. awans na wyższe stanowisko).

 • Mierzalny: Ustal konkretne wskaźniki sukcesu (np. liczba zrealizowanych projektów).

 • Osiągalny: Sprawdź, czy masz niezbędne umiejętności i środki do osiągnięcia celu.

 • Istotny: Upewnij się, że cel jest zgodny z Twoimi długoterminowymi planami zawodowymi.

 • Określony czasowo: Ustal termin, do którego chcesz osiągnąć swój cel.

 1. Osobiste Cele SMART:

 • Konkretny: Sformułuj jasny cel osobisty (np. utrzymanie zdrowego stylu życia).

 • Mierzalny: Określ, jak będziesz mierzyć postępy (np. ilość czasu spędzanego na aktywności fizycznej).

 • Osiągalny: Zastanów się, czy masz wystarczająco dużo czasu i zasobów na realizację celu.

 • Istotny: Sprawdź, czy osiągnięcie tego celu przyniesie korzyści dla Twojego ogólnego dobrostanu.

 • Określony czasowo: Ustal, kiedy chcesz osiągnąć swój cel, abyś miał wyraźny punkt odniesienia.
Wykorzystanie Metody SMART do Celów Noworocznych

Nowy rok to idealny czas na wyznaczanie nowych celów i planów. Metoda SMART jest szczególnie pomocna w tym kontekście:


 1. Noworoczne Cele Zawodowe:

 • Konkretny: Określ, jakie zawodowe osiągnięcia chcesz zdobyć w nadchodzącym roku.

 • Mierzalny: Ustal konkretne cele, które można zmierzyć, aby ocenić postępy.

 • Osiągalny: Sprawdź, czy planowane cele są realistyczne w kontekście dostępnych zasobów.

 • Istotny: Zastanów się, jakie cele są zgodne z Twoimi długoterminowymi ambicjami zawodowymi.

 • Określony czasowo: Ustal harmonogram realizacji celów na cały rok.

 1. Noworoczne Cele Osobiste:

 • Konkretny: Sformułuj jasne cele dotyczące zdrowia, rozwoju osobistego czy relacji z bliskimi.

 • Mierzalny: Określ, jak będziesz monitorować postępy w osiąganiu tych celów.

 • Osiągalny: Upewnij się, że cele są dostosowane do Twoich możliwości.

 • Istotny: Zastanów się, czy cele są zgodne z Twoimi wartościami i potrzebami.

 • Określony czasowo: Ustal krótkoterminowe i długoterminowe terminy dla poszczególnych celów.


Podsumowanie:

Metoda SMART jest doskonałym narzędziem do planowania i osiągania zdrowotnych i sylwetkowych celów noworocznych. Stosowanie tej metody pozwala skoncentrować się na konkretach, monitorować postępy i utrzymać motywację poprzez określenie realistycznych celów w ustalonym czasie. Niech tegoroczne postanowienia noworoczne będą SMART i przekształcą się w udane i zdrowe nawyki na długie lata.


NIESPODZIANKA! SMART - narzędzie do wyznaczania celów sylwetkowych i zdrowotnych!
Nowy rok to czas, kiedy wielu z nas stawia sobie ambitne cele zdrowotne i sylwetkowe. Jednakże, aby te postanowienia przekształciły się w rzeczywistość, niezbędne jest zastosowanie skutecznej metody planowania i monitorowania postępów.


SMART - narzędzie do wyznaczania celów sylwetkowych i zdrowotnych


 1. Specyficzny (Specific):

Pierwszy krok to sprecyzowanie celów. Zamiast ogólnego postanowienia, takiego jak "chcę schudnąć", lepiej jest określić cel w sposób bardziej precyzyjny, np. "chcę stracić 5 kg do końca marca". Sprecyzowane cele pozwalają lepiej skoncentrować się na konkretnych zadaniach.

 1. Mierzalny (Measurable):

Ważne jest, aby cele były mierzalne, aby móc łatwo ocenić postępy. W przypadku celów zdrowotnych, może to oznaczać monitorowanie postępów przy użyciu wskaźników, takich jak waga ciała, poziom fitnessu czy obwody ciała. Mierzenie postępów dostarcza motywacji i umożliwia dostosowanie planu, jeśli to konieczne.

 1. Osiągalny (Achievable):

Cele powinny być realistyczne i osiągalne. Ustalając cele zbyt ambitne, możemy się zniechęcić, gdy nie widzimy natychmiastowych wyników. Zadania powinny być wyzwania, ale jednocześnie dostępne do osiągnięcia. Na przykład, zamiast postawienia celu utraty 10 kg w miesiąc, można wyznaczyć bardziej realistyczny cel, tak jak utrata 1-2 kg na tydzień.

 1. Realistyczny (Realistic):

Cele powinny być realistyczne w kontekście twojego życia i okoliczności. Wymaga to uwzględnienia codziennych obowiązków, pracy, życia rodzinnego i innych zobowiązań. Dostosowanie celów do własnych możliwości zwiększa szanse na ich osiągnięcie.

 1. Zdefiniowany czasowo (Time-bound):

Określenie terminu na osiągnięcie celu pomaga utrzymać motywację i skupienie. Zamiast postawić sobie ogólny cel utraty wagi, lepiej jest określić, że chcemy osiągnąć ten rezultat w ciągu konkretnego okresu, np. "chcę schudnąć 5 kg do końca marca".


Napisz w komentarzu jakie cele udało Ci się wyznaczyć. I razem rozpocznijmy realizację wyznaczonych celów...30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page